Planteavl

​På Nedergård ligger maskinhuset og derfra udføres alt vedrørende markdriften.

Der drives et konventionelt planteavl, med mest hvede i sædskiftet. Alt jord bliver pløjet, da vi mener det giver den største dyrkningssikkerhed, samt laveste maskinomkostninger. Vi sår med et 6 meters rotorharvesæt, jorden varriere fra JB 4 til 8

dog mest 6 og 7, rotorharven har bevist at den klarer sig under de fleste forhold.

Der drives 730 har i med afgrøder og fordelingen i høstår 2012 ser således ud:

  • ​Hvede
  • Vinterbyg
  • Vårbyg
  • Vinterraps
  • Slætgræs
  • Silomajs​

Til opbevaring af korn er der 2 gastætte silo på Stendalgård, med 800t til byg samt 400t til hvede og derudover 1000t til hvede i en amerikaner silo.

For at holde omkostningerne nede, forsøger vi at lave alle reperationer og vedligehold af bygninger og maskiner selv.

Det giver også bedre kendskab til maskinerne og timer til medarbejdere om vinteren. Planteavlen beskæftiger 1 mand i stille perioder og 4 faste samt lidt løs hjælp i højsæson.​

Avlscenter Trekanten I/S

Kongstedvej 48

7000 Fredericia

​Telefon: 22 63 82 11

​CVR:62405457

E-mail: Send en e-mail